Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2012

jestemmarta
1813 9f25
Reposted bymsjibrillIwanttobelikeothergirls
jestemmarta
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
jestemmarta
 Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— Halina Poświatowska

April 08 2012

jestemmarta
3756 be00
Reposted fromTju Tju viapeasorela peasorela

April 06 2012

jestemmarta

April 05 2012

jestemmarta
jestemmarta
- Zostawiłeś mnie samą w pustym mieście, w którym pełno jest tylko Twojej nieobecności.
(...)
Tak mi się nudzi bez Ciebie, tak mi się nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
jestemmarta
 Zaraz zrobimy kawę. Wprawdzie nie mam kawy, filiżanek i pieniędzy, ale od czego jest nadrealizm, metafizyka, poetyka snów.
— Różewicz - Kartoteka
Reposted fromununbi ununbi viapeasorela peasorela
jestemmarta
6676 174d
Reposted frompoppyseed poppyseed viadamdubidam damdubidam
jestemmarta
Odciski robią mu się na ustach od tych papierosów.
Odciski robią mu się na sercu od takich historii.
— Świetlicki
Reposted fromohanka ohanka viadamdubidam damdubidam
jestemmarta
8294 c7dc
Reposted fromchudosc chudosc
jestemmarta
5375 0dd5 500
ON: Czekać. Czy to to samo, co tęsknić?
ONA: Nie. Dla mnie nie. Przy czekaniu nie budzę się o 5 rano, rezygnując z najlepszych snów. Nie przychodzę także z tego powodu już przed 7 do biura. Przy czekaniu mleko nie traci dla mnie smaku. Przy tęsknocie tak...
jestemmarta
Odległość nie znaczy nic, gdy ktoś znaczy dla Ciebie wszystko.
Reposted fromwosq wosq viasaphirka saphirka
jestemmarta
9506 81b8
Reposted fromsaphirka saphirka viamaim-me maim-me
jestemmarta
8335 43a2
Reposted fromchudosc chudosc viathoughtsmarry thoughtsmarry

April 04 2012

jestemmarta
(...) być porami roku dla Twych drogich oczu
i ogniem w kominku, i dachem,
co chroni przed deszczem."
 
— K.I.Gałczyński
Reposted fromthoughtsmarry thoughtsmarry viapoppyseed poppyseed
jestemmarta
Rzęsami o moje rzęsy zapaliła światło oczu...
— Przyboś
Reposted frompoppyseed poppyseed viacrystalline crystalline
jestemmarta
Miałam jednak wrażenie, że jeśli nie spróbuję do niego dotrzeć, to całe życie będę się zastanawiała, jak mogłoby być. Nie dowiem się, jaki potrafił być naprawdę. A tak bardzo chciałam to wiedzieć. Budził we mnie nieznane dotąd emocje. Coś na wzór czułości i tkliwości. Nie mogłam go zostawić. Byłby wtedy jak rana w pamięci. Jak poczucie wyrządzonej krzywdy, zarówno jemu, jak i mnie. Był tym, za czym tęskniłam. Nie mogłam go pozbawić siebie. Nie chciałam. Po prostu nie. A wszystko dlatego, że nie było mi w życiu wszystko jedno.   
— Zakazane gry - Malwina Kowszewicz
jestemmarta
4822 73f9
Reposted fromsilentshout silentshout viazapachsiana zapachsiana

April 03 2012

jestemmarta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl